1.Cài đặt ứng dụng tại đây

2.Thêm vào chrome, cốc cốc

3. Giao diện

Vào trang web mua sắm nếu web đang có chương trình khuyến mãi thì trên icon ứng dụng sẽ hiển thị số lượng coupon và chương trình khuyến mãi

4. Sử dụng

Mã giảm giá lazada được dùng tại bước thanh toán cuối cùng của đơn hàng . Khi chọn hình thước thanh toán xong tới bước cuối cùng bên tay phải sẽ có dòng Thông tin đơn hàng có chữ: Bạn có mã giảm giá? Áp dụng
Bạn nhấp vào chữ áp dụng sẽ ra một ô trống để bạn điền mã giảm giá của mình vào :
áp dụng mã giảm giá lazada

– Khi mã giảm giá còn lượt sử dụng bạn sẽ thấy giá tiền được trừ tường ứng với giá trị mã của bạn

mã giảm giá lazada còn hiệu lực sử dụng

– Nếu bạn đã dùng mã giảm giá này rồi , lazada sẽ báo mã này đã được sử dụng

mã giảm giá lazada đã được sử dụng

– Nếu mã hết hạn sử dụng hoặc hết lượt dùng thì lazada sẽ báo mã giảm giá này không còn hiệu lực sử dụng

mã giảm giá lazada hết hiệu lực sử dụng