fptshop 0002899 Thẻ nhớ MicroSD 16GB Kingston http://fptshop.com.vn/phu-kien/the-nho-microsd-16gb-kingston-sdchc-class-4

Reply